KHOA KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH

Mục đích giáo dục của Khoa Kinh tế Tài chính là nâng cao các chuyên gia tài chính có cái nhìn sâu sắc về các hiện tượng kinh tế và khả năng thực hiện phân tích số. Với nền tảng lý thuyết về kinh tế, sinh viên được đào tạo về ứng dụng của kinh tế tài chính, tài chính doanh nghiệp, cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn, các lý thuyết và hệ thống về thị trường tương lai và phân tích kinh tế trong quản lý doanh nghiệp.

Sinh viên có bằng kinh tế tài chính có thể tìm kiếm việc làm trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm các công ty sản xuất, ngân hàng, tổ chức giáo dục hoặc cơ quan chính phủ mà sinh viên tốt nghiệp, cho đến nay, đã thể hiện được khả năng của mình.

Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong