KHOA NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

Bằng cách tiếp cận với các quan điểm tâm lý, giáo dục và xã hội học một cách có hệ thống, Khoa Nghiên cứu & Giáo dục Trẻ em nghiên cứu cách thức sự phát triển của trẻ diễn ra trong quá trình phát triển của một người.

Cùng với việc cung cấp kiến thức chuyên môn về các đặc điểm của sự phát triển trẻ em bao gồm các yếu tố của môi trường gia đình và xã hội, bộ chú trọng đào tạo các chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể tham gia vào lĩnh vực liên quan đến gia đình, giáo dục và tư vấn mầm non.

Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong