KHOA NGÔN NGỮ KINH DOANH QUỐC TẾ

1. Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh:

Tập trung vào giáo dục thực tế của tiếng Anh, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo sinh viên tự do giao tiếp với người nước ngoài và hoàn thành nhiệm vụ một cách thành thạo bằng cách thích ứng với môi trường quốc tế đang thay đổi. Ngoài ra, với mục đích trau dồi trí thức toàn cầu, chuyên ngành giáo dục sinh viên hiểu biết về văn hóa của các cộng đồng Anh và Mỹ.

2. Chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật:

Chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản mang lại cho sinh viên cơ hội nghiên cứu ngôn ngữ và văn học Nhật Bản thực tế một cách có hệ thống và nhằm mục đích nâng cao các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu Hàn Quốc-Nhật Bản bằng cách tiếp cận các điều kiện khu vực và văn hóa Nhật Bản một cách tổng thể.

Sinh viên được tạo cơ hội đến thăm Nhật Bản để học ngôn ngữ và là sinh viên trao đổi trước khi tốt nghiệp. Họ cũng có thể tiếp tục học tiếng Nhật và văn học Nhật Bản sau khi tốt nghiệp bằng cách vượt qua kỳ thi hàng năm dành cho sinh viên nước ngoài do chính phủ Nhật Bản tiến hành. Với bằng tiếng Nhật, sinh viên có thể tiếp tục học để lấy bằng nâng cao hoặc bắt đầu sự nghiệp trong một công ty thương mại, đại sứ quán Nhật Bản, du lịch, cơ quan phiên dịch, giảng dạy và các công ty liên quan đến văn hóa Nhật Bản,...

3. Chuyên ngành Ngôn ngữ Nga:

Chuyên ngành Ngôn ngữ Nga tập trung vào ngôn ngữ và văn học Nga và nghiên cứu khu vực của Nga để giúp sinh viên có được tiếng Nga thực tế trôi chảy.

Sinh viên được tiếp xúc với nền văn hóa và công nghệ phong phú của một đất nước có lãnh thổ và tài nguyên dầu khí rộng lớn. Họ cũng được khuyến khích khám phá các đặc điểm chính trị, kinh tế, lịch sử và văn hóa của nó. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực công việc chuyên nghiệp như ngoại giao, thương mại, tài chính, du lịch, dịch thuật hàng không, báo chí, giáo dục.

4. Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp:

Chuyên ngành này đào tạo sinh viên về nền tảng chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử và văn hóa cũng như văn học và ngôn ngữ của Pháp và các quốc gia nói tiếng Pháp khác. Nhấn mạnh vào việc đạt được khả năng nói tiếng Pháp trôi chảy cho các mục đích hàng ngày và thực tế.

Sinh viên có bằng tiếng Pháp có thể làm việc trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, ngân hàng, kinh doanh, du lịch, truyền thông đại chúng hoặc phiên dịch chuyên nghiệp. Họ cũng có thể làm việc cho các công ty hàng không, tổ chức giáo dục hoặc nhiều lĩnh vực khác.

5. Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung:

Bước vào thời đại toàn cầu hóa đòi hỏi sự hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thời gian thông qua giáo dục thực tế như đàm thoại Trung Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc thực tế và các vấn đề Trung Quốc hiện tại.

Ngoài ra, trên nền tảng văn học Trung Quốc có mối quan hệ mật thiết với văn hóa Hàn Quốc, sinh viên có thể tiếp thu kiến thức tổng thể về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa Trung Quốc cùng với triết học và lịch sử, có thể sử dụng hiệu quả trong việc trang bị kiến thức chuyên môn về tiếng Trung. văn hóa và từ đó trở thành những trí thức kiệt xuất đóng góp vào sự phát triển xã hội của dân tộc.

Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong