KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TOÀN CẦU

Chương trình Lãnh đạo Toàn cầu (GLP) là chương trình cấp bằng liên kết giữa Đại học SeoKyeong và Đại học Southern New Hampshire, Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mục đích thúc đẩy một nền giáo dục tiên tiến hàng đầu và nâng cao các chuyên gia với quan điểm toàn cầu đa ngành trong thời đại toàn cầu hóa này.

Chương trình được cung cấp bao gồm kế toán và tài chính được điều chỉnh để đạt được đồng thời bằng cử nhân SNHU của Hoa Kỳ về Kế toán/Tài chính và bằng cử nhân SKU về Quản trị Kinh doanh. Hai năm đầu tiên chuẩn bị cho sinh viên các khóa học tiếng Anh chuyên sâu, và vì các khóa học chính được thực hiện bằng tiếng Anh trong năm 3 và năm 4, sinh viên có cơ hội nâng cao trình độ tiếng Anh cùng với kiến thức trong chuyên ngành của họ. Chương trình cũng cung cấp cho sinh viên cơ hội du học. Kinh nghiệm như vậy sẽ giúp sinh viên có được cái nhìn về thị trường toàn cầu và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế.

Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong