VỀ CHUYÊN NGÀNH BEAUTY ART

Nghệ thuật làm đẹp đã trở thành một lĩnh vực khái niệm của các nghiên cứu thực tế và hữu ích vì lĩnh vực nghệ thuật tổng hợp dựa trên nền tảng khoa học trong thời đại ngày nay đang thay đổi nhanh chóng bởi sự chuyên môn hóa, đa dạng hóa và toàn cầu hóa.

Chuyên ngành bao gồm 3 lĩnh vực Trang điểm, Thiết kế tóc và Chăm sóc da.

      

Bằng cách cung cấp bí quyết có hệ thống về thông tin mỹ phẩm hiện tại và đang thay đổi nhanh chóng trong một chương trình giảng dạy tùy chỉnh, khóa học nhằm phát triển sinh viên thành những nghệ sĩ làm đẹp hàng đầu, chuyên gia tư vấn mỹ phẩm, chuyên gia lập kế hoạch sản phẩm mỹ phẩm và nhà giáo dục nghệ thuật làm đẹp với sự sáng tạo và cầu tiến óc thẩm mỹ.

Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong