VỀ KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

Khoa học máy tính là một lĩnh vực khoa học công nghệ cập nhật, phát triển và ứng dụng các hệ thống máy tính để xử lý tri thức và thông tin đã dần trở nên phức tạp và đa chiều hơn trong xã hội thông tin này.

Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm thấy sự nghiệp trong các lĩnh vực học thuật như các trường sau đại học liên quan đến máy tính hoặc viện nghiên cứu. Họ cũng có thể theo đuổi sự nghiệp trong ngành thông tin, cơ quan chính phủ, viện tài chính,...

Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong