VỀ KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Kỹ thuật công nghiệp liên quan đến việc thiết kế, cải tiến và lắp đặt các hệ thống sản xuất tích hợp về con người, vật liệu, thiết bị và năng lượng. Nếu các kỹ sư công nghiệp đưa ra một khái niệm để mô tả lĩnh vực quan tâm và mục tiêu của họ, thì đó phải là cải tiến năng suất.

Gần đây, kỹ thuật công nghiệp đã được công nhận là một yếu tố không thể thiếu để nâng cao hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác. Các kỹ sư công nghiệp được kỳ vọng không chỉ phụ trách quản lý sản xuất, kiểm soát quá trình và quản lý chất lượng trong công nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng như nhà nghiên cứu hoặc nhà tư vấn trong các lĩnh vực kỹ thuật hệ thống khác nhau.

Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong