Các khoa, ngành

VỀ KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CÔNG
VỀ KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CÔNG
1. Chuyên ngành Luật: Pháp luật gắn liền với mọi hoạt động của con người vì lợi ích công cộng và ..
Tiếp tục
VỀ KHOA THIẾT KẾ
VỀ KHOA THIẾT KẾ
1. Chuyên ngành thiết kế nội dung trực quan: Chuyên ngành Thiết kế Nội dung Hình ảnh nhằm đà..
Tiếp tục
VỀ KHOA TRIẾT HỌC
VỀ KHOA TRIẾT HỌC
Triết học là nền tảng cơ bản để tìm kiếm nguyên lý và ý nghĩa cuối cùng của mọi tồn tại. Chương trìn..
Tiếp tục
VỀ KHOA XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC
VỀ KHOA XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC
Là một trong những lĩnh vực kỹ thuật cơ bản đầu tiên được phát triển, kỹ thuật dân dụng thách thức t..
Tiếp tục
VỀ KHOA ÂM NHẠC
VỀ KHOA ÂM NHẠC
Khoa Âm nhạc được thành lập vào năm 1999 với mục đích đào tạo ra những nhạc sĩ tài năng được trang b..
Tiếp tục
VỀ KHOA ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ
VỀ KHOA ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ
Khoa Điện ảnh và Truyền thông Kỹ thuật số, với mục đích đào tạo các đạo diễn điện ảnh và các chuyên ..
Tiếp tục
VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT
VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT
Trường Đại học Nghệ thuật cung cấp chương trình giáo dục có hệ thống nhằm mục đích đóng góp vào..
Tiếp tục
VỀ ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT
VỀ ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT
Phù hợp với xã hội định hướng thông tin và toàn cầu hóa, Trường Cao đẳng Khoa học Tự nhiên & Kỹ ..
Tiếp tục
VỀ ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI
VỀ ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI
Thông qua việc nghiên cứu và giáo dục có hệ thống về bản chất của các hiện tượng xã hội, Trường Đại ..
Tiếp tục
Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong