Đại học trực thuộc

Đại học Nghệ Thuật Thẩm Mỹ
Đại học Nghệ Thuật Thẩm Mỹ
Giới thiệu trường đại học Nghệ thuật Thẩm mỹ Đại học Nghệ thuật Thẩm mỹ thuộc Đại học Seo Kyeong&..
Tiếp tục
Đại học Nghệ thuật
Đại học Nghệ thuật
Đại học Nghệ thuật thuộc trường Đại học Seo Kyeong được tách độc lập từ tiền thân là Khoa Sân khấu N..
Tiếp tục
Đại học Khoa học Xã hội
Đại học Khoa học Xã hội
Seokyeong là trường đại học đầu tiên ở khu vực Seoul đào tạo Khoa Quân sự Đại..
Tiếp tục
Đại học Khoa học Nhân Văn
Đại học Khoa học Nhân Văn
Đại học Khoa học Nhân văn gồm các khoa: Khoa ngôn ngữ kinh doanh Quốc tế:   ..
Tiếp tục
Đại học Khoa học Kỹ thuật
Đại học Khoa học Kỹ thuật
  Đại học Khoa học Kỹ thuật gồm các khoa: Khoa khoa học tin học Khoa Kỹ thuật hó..
Tiếp tục
Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong