GIỚI THIỆU CHUNG

Đại học Seokyeong là một trường đại học chính thức với phạm vi toàn diện, tự hào về lịch sử nửa thế kỷ của mình. Chúng tôi mong muốn trở thành một cái nôi hoàn hảo cho những thanh thiếu niên có tầm nhìn rõ ràng, giúp đỡ và nuôi dưỡng các em thông qua việc nỗ lực theo đuổi sự xuất sắc, trưởng thành và dũng cảm - những phẩm chất tạo nên những nhà lãnh đạo vĩ đại cho đất nước chúng ta.

Seokyeong có 625 giảng viên xuất sắc đang thực hiện các nghiên cứu tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực học thuật. Seokyeong bao gồm 7 bộ phận và 15 phòng ban trong 4 trường cao đẳng cũng như Trường Cao học Kinh doanh & Hành chính Công, Trường Cao học Nghệ thuật Làm đẹp, 13 tổ chức trực thuộc và 12 viện liên kết.

Trong một tương lai không xa, Đại học Seokyeong sẽ trở thành một trong 10 trường có cống hiến về nghiên cứu và sư phạm hàng đầu và là một tổ chức cam kết phân phối lại những điều tốt đẹp của mình cho những người kém may mắn trong xã hội.

Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong