Hồ sơ pháp lý

GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC
GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC
Công ty TNHH Đầu tư giáo dục SKU Việt Nam có đầy đủ năng lực pháp lý để hoạt động trong lĩ..
Tiếp tục
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Dưới sự ủy nhiệm của trường Đại học Seokyeong, công ty TNHH Đầu tư giáo dục SKU Việt Nam được thành ..
Tiếp tục
THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN
THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRƯỜNG SEOKYEONG TẠI VIÊN NAM GÔM CÁC LÃNH ĐẠO SAU: 1. Trưởng Văn ph..
Tiếp tục
THƯ ỦY NHIỆM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOKYEONG CHO ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM
THƯ ỦY NHIỆM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOKYEONG CHO ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM
Nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh du học Việt Nam, Trường đại học Seokyeong Hàn Quốc ủy nhiệm cho ..
Tiếp tục
Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong