Hoạt động văn hóa nghệ thuật tại trường Đại học Seokyeong - Seokyeong University

Buổi biểu diễn HUB lần thứ 16, do 200 sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ thuật Làm đẹp và Thiết kế thuộc Đại học Seokyeong chuẩn bị, đây là buổi biểu diễn tiêu biểu của trường.

Đại học Seokyeong đang bồi dưỡng tài năng tương lai Văn hóa Hàn Quốc thông qua các chương trình do sinh viên chủ trì và tham gia. Đây là một điều mà ít trường đại học làm được.

SKU thật lớn mạnh và tuyệt vời phải không các bạn?

Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong