TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

1. Tầm nhìn: 

Đại học Seokyeong đã được giữ để nuôi dưỡng các chuyên gia hàng đầu với “Trí tuệ”, “Lòng nhân từ” và “Lòng nhân hậu”, kể từ khi thành lập cách đây nửa thế kỷ. Để phát triển như một trường đại học hàng đầu cho thế kỷ 21, trường đưa ra các quan điểm tương lai sau đây và phương hướng cải cách cơ bản, đồng thời tìm cách phù hợp với các chủ đề trọng tâm liên quan.

a. Trường hướng tới mục tiêu trở thành “Trường đại học mang bản sắc quốc gia” trong thời đại toàn cầu hóa.

Trường đại học đã gắn bó với người dân trong suốt 50 năm qua. Đó là trường đại học của nhân dân, quan tâm đến tương lai của dân tộc. Trong thời đại toàn cầu hóa, trường hướng tới mục tiêu trở thành “Trường Đại học mang bản sắc quốc gia” cùng tồn tại và tương thích với xã hội quốc tế, đồng thời giữ được tinh thần bản sắc dân tộc.

b. Trường đặt mục tiêu trở thành “một trường Đại học Tiên tiến” trong Thế kỷ 21.

Dựa trên lịch sử và truyền thống lâu đời của mình, trường đặt mục tiêu phát triển như một “Trường Đại học Tiên tiến” cho Thế kỷ 21, dẫn đầu các nước khác trong nước và quốc tế trong các hoạt động giáo dục và nghiên cứu.

c. Trường đặt mục tiêu trở thành “Trường Đại học Giáo dục Thực hành” trong thời đại Thông tin.

Trường đặt mục tiêu trở thành “Trường Đại học Giáo dục Thực hành” nuôi dưỡng những người đàn ông và phụ nữ có năng lực cần thiết cho xã hội và quốc gia. Nó sẽ cung cấp cho sinh viên đào tạo thực tế để đáp ứng nhu cầu của toàn cầu hóa và thông tin.

2. Sứ mệnh: 

Chúng tôi mong muốn trở thành một cái nôi hoàn hảo cho những thanh thiếu niên có tầm nhìn rõ ràng, giúp đỡ và nuôi dưỡng các em thông qua việc nỗ lực theo đuổi sự xuất sắc, trưởng thành và dũng cảm - chính những phẩm chất tạo nên những nhà lãnh đạo vĩ đại cho đất nước chúng ta.

Thiết kế bởi Aptech
Đăng ký dự tuyển Đại học Seokyeong